Đức Trọng: Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 88,95%

08:01, 20/01/2022
(LĐ online) - Đó là số liệu được đưa ra tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ 2022 do UBND huyện Đức Trọng tổ chức chiều ngày 20/1.  Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Phạm Thị Thanh Thúy chủ trì hội nghị.
 
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
 
Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2021, tổng số người tham gia BHXH là 9.372/113.532, đạt tỷ lệ 8,26%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 169.727 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 88,95%. So với kế hoạch UBND tỉnh giao, vượt 850 người, bằng 0,45%. Các xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao là Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn đạt 100% dân số.
 
Nhìn chung, các địa phương trong huyện đã tích cực tuyên truyền người dân tham gia BHYT đạt hiệu quả. Số người tham gia BHYT hộ gia đình là 82.996 người, tỷ lệ so với dân số là 43,49%; so với năm 2020 tăng 23,44%.
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Phạm Thị Thanh Thúy  đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, hội đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đạt 90,40% dân số; tỷ lệ tham gia BHXH là 9,7% lực lượng lao động xã hội và tham gia BHTN: 9,0% lực lượng lao động xã hội. Đồng thời, triển khai các giải pháp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chú ý những doanh nghiệp đang hoạt động có quyết toán thuế nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT; cương quyết xử lý những doanh nghiệp trốn đóng BHXH hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiểm tra, rà soát tất cả các đối tượng quản lý để đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, xét duyệt, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương đóng.
 
Tại hội nghị, 9 tập thể  và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT đã được UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen.
 
N.MINH