Văn hóa - Nghệ thuật
Kỷ niệm nhỏ về nhà thơ Giang Nam
Kỷ niệm nhỏ về nhà thơ Giang Nam
Vào một đêm của năm 1970 tôi ngồi trước máy chữ trên căn gác ngôi nhà số 42, đường Võ Tánh (nay là Bùi Thị Xuân) thành phố Đà Lạt, đang lui cui sắp xếp bài vở chuẩn bị đánh lên giấy stencil để in ronéo tập tuyển thơ nhiều tác giả kịp phục vụ Đại hội Sinh viên Phật tử Đà Lạt nhiệm kỳ mới...
Xem thêm

Hoa hồng của mẹ Hoa hồng của mẹ
04:20, 16/03/2023
Tháng Ba nghĩ về mẹ Tháng Ba nghĩ về mẹ
04:53, 09/03/2023