Tiêu điểm
Kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa và giấy phép hoạt động điện lực
Kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa và giấy phép hoạt động điện lực
Thanh tra Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong tháng 3/2023, Đoàn kiểm tra Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, giấy phép hoạt động điện lực...
Xem thêm