Vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 8% số vụ, tăng 135% diện tích

C.PHONG 05:17, 17/03/2023

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, năm 2022, công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai bảo đảm. Riêng 3 tháng đầu năm 2023, các ngành chức năng, địa phương đã tiếp tục triển khai, chấp hành nghiêm và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

Tuy nhiên, toàn tỉnh thống kê từ ngày 8/12/2022 đến ngày 8/3/2023 vẫn xảy ra 47 vụ vi phạm, giảm 8% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng diện tích phá rừng lại tăng 135%. Trong đó, nổi lên có 5 vụ vi phạm phức tạp, nổi cộm (3 tại Đam Rông, 1 Lâm Hà, 1 Bảo Lâm). Cũng trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại hơn 11ha. Hơn 80% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được cơ quan chức năng xử lý.