Đam Rông: Tăng cường đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

NGỌC NGÀ 15:01, 17/03/2023

(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Công an huyện Đam Rông vận động người dân chủ động giao nộp các loại vũ khí
Công an huyện Đam Rông vận động người dân chủ động giao nộp các loại vũ khí


Theo đó, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời thông tin sâu rộng tới người dân các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm vi phạm luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hậu quả, tác hại, những nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
Xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng vũ khí, hung khí nóng để gây án. Thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tiêu hủy, loại bỏ tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, vật liệu nổ có tính sát thương lớn khi phát hiện trên địa bàn.
 Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì, nhân rộng các mô hình đang hoạt động hiệu quả, như: “Đổi gạo lấy vũ khí”, “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về ANTT”…góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.