Đam Rông: Gần 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng 857 công trình, dự án

05:01, 06/01/2020

Tổng vốn được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trong 15 năm qua trên địa bàn huyện Đam Rông là gần 2.000 tỷ đồng,...

Tổng vốn được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trong 15 năm qua trên địa bàn huyện Đam Rông là gần 2.000 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng 857 công trình, dự án. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các công trình thiết yếu như: Hệ thống đường giao thông, trường học, trụ sở làm việc, cơ sở y tế, văn hóa, xây dựng khu Trung tâm hành chính tại Bằng Lăng. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành và phát huy hiệu quả, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, hiện nay vẫn còn một số công trình tiến độ thực hiện chậm do vốn đầu tư phân bổ dàn trải, chưa đúng kế hoạch đề ra.
 
LÊ TUẤN