Xuất khẩu hoa ước đạt 48,8 triệu USD

05:11, 06/11/2019

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, ước tính trong cả năm 2019, Lâm Đồng xuất khẩu khoảng 300 triệu cành hoa các loại, đạt kim ngạch khoảng 48,8 triệu USD, chiếm từ 5-7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, ước tính trong cả năm 2019, Lâm Đồng xuất khẩu khoảng 300 triệu cành hoa các loại, đạt kim ngạch khoảng 48,8 triệu USD, chiếm từ 5-7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 
 
Thị trường xuất khẩu hoa Lâm Đồng chủ yếu sang các nước châu Á và châu Âu, tỷ lệ xuất khẩu chiếm 10% trên tổng sản lượng 3 tỷ cành hoa/năm. Còn lại 2,7 tỷ cành hoa tiêu thụ thị trường trong nước. Cụ thể, tại thị trường trong nước có tới 70% tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; còn 30% tiêu thụ ở thị trường miền Trung và các tỉnh phía Bắc. 
 
Được biết, trong năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng canh tác khoảng 8.000 ha diện tích hoa các loại. Trong đó bao gồm: Vùng nông nghiệp thành phố Đà Lạt chiếm hơn 65% diện tích và 70% sản lượng; 35% diện tích và 30% sản lượng phân bổ sản xuất ở các vùng nông nghiệp phụ cận Đà Lạt như Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.
 
VĂN VIỆT