Kinh tế
Đạ Huoai: Đăng ký cấp 32 mã vùng trồng, sản xuất sầu riêng
Đạ Huoai: Đăng ký cấp 32 mã vùng trồng, sản xuất sầu riêng
Nhằm nâng cao chất lượng sầu riêng - sản phẩm đặc trưng chủ lực của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước, đầu năm 2023, UBND huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp hỗ trợ nông dân sản xuất tiêu chuẩn VietGAP và đăng ký cấp mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Xem thêm