Đức Trọng: Công nhận Điểm giao dịch xã kiểu mẫu

N.MINH 16:56, 17/03/2023

(LĐ online) - Chiều ngày 17/3, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng tổ chức trao quyết định công nhận Điểm giao dịch xã kiểu mẫu cho UBND xã Liên Hiệp.

Trao quyết định công nhận Điểm giao dịch xã kiểu mẫu cho UBND xã Liên Hiệp
Trao quyết định công nhận Điểm giao dịch xã kiểu mẫu cho UBND xã Liên Hiệp

Điểm giao dịch xã Liên Hiệp có 14 tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động hiệu quả.  Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn xã Liên Hiệp là trênb 28 tỷ triệu đồng/605 khách hàng. Hiện đang thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng trên địa bàn, gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, học sinh - sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, cơ sở giáo dục mầm non, cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nguồn vốn vay được các hộ dân trên địa bàn sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Liên Hiệp, đến cuối năm 2022, hộ nghèo còn 33 hộ, chiếm tỷ lệ 0,97%, hộ cận nghèo còn 89 hộ, chiếm tỷ lệ 2,62%.