Đạ Tẻh: Đầu tư gần 1,7 tỷ đồng xây dựng cây trồng VietGAP

T.T.HIỀN 05:17, 17/03/2023

Huyện Đạ Tẻh vừa phê duyệt danh mục thực hiện Chương trình Sự nghiệp nông nghiệp năm 2023 với 1.205 ha cây trồng VietGAP với tổng mức đầu tư gần 1,7 tỷ đồng. Theo  đó, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển trên 1 nghìn ha lúa VietGAP và 200 ha sầu riêng VietGAP. Bên cạnh đó, huyện Đạ Tẻh triển khai các nguồn vốn để phát triển diện tích cây trồng như cao su, tre tầm vông.

Trong thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã áp dụng thành công ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhiều loại nông sản như trái cây, lúa, điều. Đến nay, nhằm nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình nông nghiệp hữu cơ.