Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

TỨ ĐỨC 05:18, 17/03/2023

Đạ Huoai là huyện có diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng lớn của tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, các tổ/hộ nhận khoán bảo vệ rừng đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, việc chủ động trong mọi tình huống là hết sức cần thiết để những cánh rừng mãi xanh.

Giữ màu xanh của rừng Đạ Huoai
Giữ màu xanh của rừng Đạ Huoai

Địa bàn huyện Đạ Huoai có diện tích rừng tự nhiên trên 25.186 ha, rừng trồng đã thành rừng trên 6.482 ha, độ che phủ rừng của huyện là 63,97%. Địa hình rừng rất đa dạng do nằm trong vùng núi cao của huyện Đạ Huoai, diện tích rừng có độ cao từ 300 m - 1.000 m, độ dốc từ 200 - 250 chiếm khoảng 70% diện tích.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai cho biết: Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Hạt Kiểm lâm đã xây dựng và đang triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn huyện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn xây dựng và nghiêm túc thực hiện các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định pháp luật. Đến nay, đã có 21/22 đơn vị chủ rừng là tổ chức trên địa bàn huyện xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; 9/9 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch ứng cứu khi xảy ra tình huống cháy rừng vượt tầm khống chế của đơn vị chủ rừng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến cũng nhấn mạnh thêm, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được chú trọng triển khai thực hiện. Năm 2023, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Nội dung tuyên truyền được lực lượng kiểm lâm huyện biên soạn gồm: Giới thiệu về rừng và công tác bảo vệ rừng; Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Một số quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Hình thức tuyên truyền gồm tuyên truyền trực tiếp thông qua việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền (trình chiếu lồng ghép những hình ảnh trực quan giúp người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin); tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi, sơn sửa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng. 

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng nên từ đầu mùa khô 2022 - 2023 đến nay, toàn huyện Đạ Huoai không xảy ra cháy rừng.

Mùa khô năm 2023 dự báo khả năng sẽ kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. UBND huyện Đạ Huoai đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn không được chủ quan, lơ là; phải tăng cường công tác dự báo cháy rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án, kế hoạch đã xây dựng đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện nghiêm túc công tác trực cháy; các điểm cháy phải được phát hiện và xử lý kịp thời, không để cháy lớn, cháy lan trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện.