Bổ sung hơn 1.259 tỷ đồng đầu tư công

05:11, 06/11/2019

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết nghị bổ sung hơn 1.259 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết nghị bổ sung hơn 1.259 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong đó, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (875 tỷ đồng) và tiền sử dụng đất (hơn 384 tỷ đồng).
Cụ thể, những hạng mục đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất như: 52 dự án hoàn thành từ năm 2020 trở đi; giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp; cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất của tỉnh Lâm Đồng; bổ sung 2 dự án khởi công mới vào năm 2020… 
 
Còn  các công trình đầu tư công từ nguồn vốn xổ số kiến thiết bao gồm: Đề án “Thành phố thông minh”; các dự án quy hoạch; bổ sung 6 dự án khởi công mới năm 2020; 33 dự án hoàn thành sau năm 2020; chuẩn bị đầu tư 140 dự án…
 
MẠC KHẢI