Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai Dự án hồ chứa nước Ta Hoét - Đức Trọng

N.MINH 08:43, 22/02/2023

(LĐ online) - Ngày 20/2, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, gồm: Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng. 

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh đi thực địa kiểm tra khu vực quy hoạch Dự án hồ chứa nước Ta Hoét trước lễ khởi công
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh đi thực địa kiểm tra khu vực quy hoạch Dự án hồ chứa nước Ta Hoét trước lễ khởi công

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo huyện Đức Trọng, xã Hiệp An; lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (đại diện liên danh nhà thầu thi công hồ Ta Hoét).

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy Đức Trọng báo cáo tình hình triển khai thực hiện và những khó khăn, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hồ chứa nước Ta Hoét; ý kiến của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các thành viên tham dự; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Hồ chứa nước Ta Hoét là công trình trọng điểm của tỉnh. Sau hơn 10 năm đề xuất, đến năm 2020 mới được Trung ương bố trí vốn để triển khai thực hiện, với tổng mưc đầu tư 982 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành là cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65 ngàn người dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện tiểu khí hậu trong vùng dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Đây là công trình công cộng (không có việc xây hồ để phục vụ lợi ích của doanh nghiệp); trình tự thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện hồ chứa nước Ta Hoét đảm bảo theo các quy định hiện hành.
Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị của xã Hiệp An và huyện Đức Trọng, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc khởi công và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án hồ chức nước Ta Hoét. 

Tuy nhiên, trong quá triển khai thực hiện công tác chuẩn bị triển khai thực hiện dự án (nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng) chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương chậm công khai thông tin liên quan đến dự án (về mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, ranh giới thu hồi đất, hồ sơ pháp lý...) và chưa lường trước những khó khăn, vướng mắc gặp phải để có phương án xử lý, nên người dân chưa hiểu rõ và chưa đồng thuận cao; thậm chí một số người dân còn cản trở, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dự án. 

Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung, gồm: Thành lập tổ công tác chỉ đạo và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án hồ chứa nước Ta Hoét.

Giám đốc Sở Kế  hoạch – Đầu  tư và đơn vị thi công trình bày thiết kế Dự án hồ chứa nước Ta Hoét
Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và đơn vị thi công trình bày thiết kế Dự án hồ chứa nước Ta Hoét

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập tổ công tác (do đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; thành viên gồm giám đốc các sở, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Hiệp An) và xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch để rà soát, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét đảm bảo phù hợp với các quy định; tham mưu đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 28/2/2023.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai thông tin về hồ sơ pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi ranh giới của Dự án hồ chứa nước Ta Hoét tại vị trí xây dựng công trình đầu mối và tại nhà văn hóa thôn K’Rèn, xã Hiệp An để người dân biết, đồng thuận (hoàn thành trước 26/02/2023).

Chủ trì, phối hợp với liên danh nhà thầu thi công hồ Ta Hoét xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thi công chi tiết và thông báo cho chính quyền địa phương biết để tạo sự đồng thuận, phối hợp đảm bảo, an toàn trong quá trình thi công.

Chủ động phối hợp với UBND huyện Đức Trọng trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan hoàn thiện phương án bố trí đất tái định canh cho người dân có đất canh tác bị thu hồi để thực hiện Dự án hồ chứa nước  Ta Hoét.

Chủ trì, phối hợp và thống nhất với Công an tỉnh, UBND huyện Đức Trọng tham mưu văn bản cho UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét và sự việc xảy ra ngày 20/2/2023.

Giao UBND huyện Đức Trọng báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tranh thủ các chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để tiếp tục vận động, thuyết phục, tuyên truyền rõ, về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc người dân được hưởng lợi từ dự án; căn cứ pháp lý, trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện kiểm kê đất đai và tài sản trên đất (nếu có), phân tích rõ về đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tốt nhất cho người dân để toàn bộ người dân hiểu rõ, chia sẻ, đồng thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tổ chức kiểm đếm, đo vẽ từng thửa đất và đối chiếu với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt đảm bảo chính xác, tránh gây thắc mắc, kiến nghị của người dân.

Rà soát các chế độ, chính sách liên quan đến đến việc bồi thường, giải phòng mặt bằng; thống kê danh sách các hộ bị ảnh hưởng (do bị thu hồi đất) để vận dụng, hỗ trợ khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương như: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất ở mức tốt nhất, đảm bảo cuộc sống ổn định và phát triển lâu dài cho người dân.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng phục vụ tái định canh gắn với việc xây dựng hạ tầng (điện, nước, giao thông) đảm bảo nhanh, gọn, để người dân sớm được nhận đất tái định canh và có điều kiện canh tác ngay (hoàn thành trong quý II/2023).

Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện thi công hồ chưa nước Ta Hoét; đồng thời, rà soát, phân loại, gọi, hỏi, răng đe và đấu tranh với từng đối tượng (nhất là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xúi giục, kích động) và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện Đức Trọng và cơ quan liên quan quản lý, kiểm soát tốt thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét.